top of page
tri album.jpg

Broliant / Praises

"..with a broadened sound stage, there is a beautiful, nuanced depth to this offering; it is an understated joy and one of the best albums I’ve heard this year." Folk Radio UK - Read the rest here.

"Wonderful, just wonderful! ... it’s their heart-stopping, thoroughly beautiful and oh-so-unique three-part harmony voices that Plu rise heads and shoulders with the rest of the bunch." Folk Wales Magazine - Read the rest here.

Cynnyrch newydd gan Plu

Mae'r band wedi rhyddhau eu halbwm hir disgwyliedig ‘Tri’ ar y 29ain o Ebrill 2022. Dyma’r cyfanwaith gwreiddiol cyntaf i'r triawd o Fethel, Caernarfon ryddhau ers eu halbwm diwethaf, ‘Tir a Golau’, yn 2015. 

Cafodd y casgliad ei recordio dros gyfnod o ddwy flynedd yn Stiwdio Sain, Llandwrog gyda’r cynhyrchydd Aled Wyn Hughes. Diolch i grant Cronfa Nawdd Eos ceir ymddangosiadau gan y cerddorion Carwyn Williams, Dafydd Owain ac Edwin Humphreys yn ychwanegu offeryniaeth ehangach i sain acwstig Plu. Ceir cyfuniad o ganeuon â naws Americana, rhai amgen ag atmosfferig, yn ogystal â tiwns gwerin-bop, i gyd â harmonïau cymhleth sy’n gysylltiedig â sain leisiol Plu.

Ymddangosodd yr albwm ar restr fer Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2022.

Folk trio Plu release atmospheric long-awaited album 

Their album 'Tri', is released on April 29th, 2022. This is the first collection of new and original music from the Caernarfonshire sibling trio since the ethereal 'Tir a Golau' in 2015. 

Over two years, the collection was recorded at Stiwdio Sain, Llandwrog, with producer Aled Wyn Hughes (of Cowbois Rhos Botwnnog). Thanks to the Eos grant fund, musicians Carwyn Williams, Dafydd Owain and Edwin Humphreys add broader instrumentation to Plu's acoustic sound. The album has an atmospheric mix of folk, Americana and pop tunes, all featuring the complex harmonies associated with Plu's vocals.

 

'Tri' was shortlisted for the Welsh Language Album of the Year 2022.

bottom of page