Cynnyrch newydd gan Plu

Mae'r band wedi rhyddhau eu halbwm hir disgwyliedig ‘Tri’ ar y 29ain o Ebrill 2022. Dyma’r cyfanwaith gwreiddiol cyntaf i'r triawd o Fethel, Caernarfon ryddhau ers eu halbwm diwethaf, ‘Tir a Golau’, yn 2015. 

Cafodd y casgliad ei recordio dros gyfnod o ddwy flynedd yn Stiwdio Sain, Llandwrog gyda’r cynhyrchydd Aled Wyn Hughes. Diolch i grant Cronfa Nawdd Eos ceir ymddangosiadau gan y cerddorion Carwyn Williams, Dafydd Owain ac Edwin Humphreys yn ychwanegu offeryniaeth ehangach i sain acwstig Plu. Ceir cyfuniad o ganeuon â naws Americana, rhai amgen ag atmosfferig, yn ogystal â tiwns gwerin-bop, i gyd â harmonïau cymhleth sy’n gysylltiedig â sain leisiol Plu.

Folk trio Plu release atmospheric long-awaited album 

Their album 'Tri', is released on April 29th, 2022. This is the first collection of new and original music from the Caernarfonshire sibling trio since the ethereal 'Tir a Golau' in 2015. 

Over two years, the collection was recorded at Stiwdio Sain, Llandwrog, with producer Aled Wyn Hughes (of Cowbois Rhos Botwnnog). Thanks to the Eos grant fund, musicians Carwyn Williams, Dafydd Owain and Edwin Humphreys add broader instrumentation to Plu's acoustic sound. The album has an atmospheric mix of folk, Americana and pop tunes, all featuring the complex harmonies associated with Plu's vocals.

tri album.jpg